Iedereen verdient werk!
Workshops & Events
MVO-platform Midden-Limburg
Houvast voor talent

Een wake-up call: schulden en privacy

28 mei

Wist u dat één op de tien huishoudens schulden heeft? Dat betekent dat er grote kans is dat er in uw bedrijf ook medewerkers met schulden zijn. Kunt u hier als werkgever dan iets aan doen? JA! Wát u kunt doen maakten Bart Steen en Marloes Schoenmakers van het loket Schuldhulpverlening van de gemeente Roermond duidelijk tijdens de Konnekt’os workshop op 24 mei. De ruim 35 aanwezige partners werden door hen en Boels-Zanders Advocaten letterlijk wakker geschud en bewust gemaakt van hun rol tav schuldenproblematiek én privacy van hun medewerkers!

Schuldenproblematiek
Het loket schuldhulpverlening begon de workshop met een interactieve quiz die voor nieuwe inzichten zorgde en heel wat ogen opende. Want wist u dat een medewerker met schulden u als werkgever gemiddeld € 13.000,- kost? En dat schulden vaak leiden tot een afname van productiviteit, ziekteverzuim en diefstal? Denkt u dat dit niet in uw bedrijf voorkomt? Wellicht vergist u zich! In Nederland heeft 62% van de werkgevers te maken met mensen met financiële problemen. Schulden zijn niet alleen een zaak van de gemeente; ook ú kunt iets betekenen. U kunt uw werknemer doorverwijzen naar het loket Schuldhulp van de gemeente Roermond.  De gemeente Roermond gaat graag in gesprek met uw werknemer, ook op uw locatie, om de toegang tot schuldhulpverlening zo laagdrempelig mogelijk te maken. Maar ook in Weert en in diverse anderen gemeenten, is schuldhulp gratis (en laagdrempelig) toegankelijk.

Privacy
Wat mag je als werkgever wel weten en communiceren met betrekking tot je werknemers en wat niet? Een mooi bruggetje naar het tweede onderwerp van deze Konnekt’os workshop: privacy. Anouk Cordang en Jean-Luc Coenegracht van Boels Zanders Advocaten presenteerden de kaders die de nieuwe Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) daarvoor biedt. Een actueel onderwerp, omdat de AVG sinds 25 mei 2018 in heel Europa van kracht is. Privacywetgeving is niet nieuw, maar met een schrikbarende toename van dataverkeer en Big data is het tijd voor duidelijke regelgeving mét nalevingsplicht.

Wat is nieuw?
Ons land kende al veel regelgeving met betrekking tot privacy, maar nu moeten werkgevers hun hele systeem ook zo inrichten (privacy by design) dat er vertrouwelijk met persoonsgegevens van hun medewerkers wordt omgegaan. Daarnaast heeft een werkgever een informatie- en documentatieplicht (opstellen van een verwerkings- en datalekregister) en moet deze een functionaris gegevensbescherming (FG) aanstellen. Nieuw zijn bovendien ook de hoge boetes, die in sommige gevallen kunnen oplopen tot 20 miljoen (!) euro.

Anouk Cordang en Jean-Luc Coenegracht gingen in op diverse nieuwe verplichtingen die de AVG met zich meebrengt. Werkgevers moeten onder meer beleid maken over hoe zij persoonsgegevens verwerken en laten zien (aantonen) dat zij ook conform dit beleid werken. Beiden benadrukten dat het goed is om binnen je bedrijf te inventariseren wat je aan persoonsgegevens hebt en waar je die verwerkt. Daar begint bewustwording.

Wat moet u nog meer weten?
Privacy en schulden De AVG maakt onderscheid tussen gewone en bijzondere persoonsgegevens. Die laatste categorie gegevens  mag je niet verwerken, tenzij er een specifieke uitzondering op van toepassing is of betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Schulden van uw medewerker zijn bijzondere persoonsgegevens. Als werkgever mag u deze gegevens dus niet verwerken en niet op de stoel van de hulpverlener gaan zitten. Dat is in strijd met de AVG. Maar natuurlijk mag u wel naar de gemeente doorverwijzen voor hulp.

Dataminimalisatie
In de AVG zijn zes grondslagen beschreven voor verwerking van persoonsgegevens. Belangrijk om te weten is dat u niet meer gegevens mag verzamelen dan u nodig heeft en dat u deze gegevens niet langer mag bewaren dan strikt noodzakelijk. Schoon gegevens ook regelmatig op. Zo kunt u ervoor zorgen dat de hoeveelheid data binnen uw organisatie tot een minimum wordt teruggebracht en dat datalekken worden voorkomen. Ook hierop gingen de workshopleiders uitvoerig in. Wanneer is er sprake van een datalek en wanneer en waar moet u dit melden?.)

Wake-up Call
Anouk en Jean-Luc sloten de workshop af met een checklist: is úw organisatie klaar voor de AVG? Hoe luidt uw antwoord? Check het snel op basis van de presentatie! De reactie van de aanwezigen was unaniem: deze Wake-up Call was zinvol!

Meer informatie?
Voor vragen of aanvullende informatie naar aanleiding van deze workshop kunt u terecht bij:
-Het loket Schuldhulp van de gemeente Roermond. Dit loket is bereikbaar via een gratis telefoonnummer voor burgers/werknemers; tel 0800 0202054.

Werkgevers die meer informatie willen of behoefte aan een afspraak kunnen contact opnemen met Marloes Schoenmakers, klantmanager schuldhulpverlening, T: 0475-359785 of E: Marloesschoenmakers@roermond.nl

Het loket in Weert is bereikbaar onder telefoonnummer: (0495) 575 000
Werkgevers kunnen daarnaast via hun site of via andere wegen hun werknemers attenderen op de gratis online tool van het Nibud, het startpuntgeldzaken.

Zowel Roermond en Weert zijn hierbij aangesloten. Met deze tool kan uw medewerker direct zelf aan de slag om zijn financiën op orde te krijgen. www.startpuntgeldzaken.nl/roermond/

Boels Zanders Advocaten
Jean-Luc Coenegracht en Anouk Cordang beantwoorden graag uw aanvullende vragen. Ze zijn bereikbaar via onderstaande gegevens, Jean-Luc Coenegracht E: coenegracht@boelszanders.nl T: 088 30 40 113 M: 06 15 05 42 24 Anouk Cordang, E: cordang@boelszanders.nl T: 088 30 40 115 M: 06 51 38 66 76

Klik hier voor de presentatie van Boels Zanders over de AVG

Klik hier voor een sfeerimpressie van de workshop

 

 

Een verslag over het najaarsevent...

Klik hier voor het digitale magazine van...

UWV Midden-Limburg is onlangs found...

“Kwestie van anders tegen je eigen bedri...

Weert schudt werkgevers wakker!

Lager ziekteverzuim, hogere productivite...
Bron: Men of Media
Bron: Men of Media
Bron: communicatie Konnekt'os
Bron: communicatie Konnekt'os
Bron: TBK media
Bron: TBK media
webdesign: Artis.