Iedereen verdient werk!
Workshops & Events
MVO-platform Midden-Limburg
Houvast voor talent

Meet-up Maakindustrie smaakt naar meer!

5 juli

Op dinsdag 12 juni bundelden het MakeTech Platform Keyport en Konnekt’os voor het eerst hun krachten. Tijdens een Meet-up met de titel Maak Medewerkers op Maat gingen ondernemers uit de maakindustrie in gesprek over oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten in hun branche.
Voorafgaand konden de ondernemers genieten van een rondleiding bij gastheer Adams Musical Instruments. Dit imposante maakbedrijf vervaardigt alle mogelijke muziekinstrumenten -van tuba’s tot klokkenspellen, pauken, trombones en trompetten- en is marktleider in binnen- en buitenland (in Amerika bezitten ze maar liefst 59% van de totale markt).

Tekort
Het blijkt een prima inspiratiebron; de ondernemers zijn onder de indruk van dit mooie maakbedrijf! Na de rondleiding is het tijd om aan de slag te gaan. Jeroen van den Berg van het UWV warmt de aanwezigen op met de laatste cijfers over de Midden-Limburgse arbeidsmarkt. Hij spitst zijn verhaal toe op de maakindustrie.  De cijfers liegen er niet om. Het wordt steeds moeilijker om geschikte medewerkers te vinden. Een rondvraag leert dat zo’n 30% van de aanwezige ondernemers al moeite heeft met het vinden van geschikte medewerkers voor hun vacatures. Dit percentage zal in de nabije toekomst alleen maar stijgen. Er komen steeds meer banen en steeds minder passende arbeids-krachten. Welke groepen werkzoekenden kan de maakindustrie aanboren? Kandidaten met een (ww- of bijstands)uitkering kunnen ‘geschikt gemaakt’ worden voor deze branche. Een aanzienlijk deel van hen is 50+. Ook in deze categorie zitten interessante kandidaten. Bovendien blijkt de maakindustrie interessanter te worden voor vrouwen. Vrouwen starten tegenwoordig vaker met een techniekopleiding. Een mogelijke belemmering is dat de maakindustrie voornamelijk fulltime vacatures biedt. Ook hiervoor zijn oplossingen te bedenken bleek tijdens de Meet-up.

Benieuwd welke? Klik hier voor de presentatie van Jeroen van den Berg van UWV.

Verder in Techniek
De tweede spreker is Peter Holtslag van Verder in Techniek. Hij vond ‘een gat in de markt’. Er zijn ontelbare vacatures voor het vak van CNC-frezer maar te weinig mensen die deze specifieke technieken beheersen. Holtslag besloot mensen in 8 weken op te leiden tot CNC-frezer. Hij ging de samenwerking aan met het UWV en benadert werkzoekenden via allerlei kanalen, o.a. via Werk.nl. Werkzoekenden worden onderworpen aan een strenge selectie en worden wanneer ze geschikt zijn in 8 weken omgeschoold van bijvoorbeeld bakker of financieel adviseur tot frezer. Met baangarantie! Tijdens de opleiding wordt veel met simulaties gewerkt, zodat de werkzoekenden ook echt praktijkervaring kunnen opdoen. En kunnen leren van fouten. Met resultaat: maar liefst 94% van de opgeleiden vindt snel werk in de sector.

Meer weten? Klik hier voor de presentatie van Peter Holtslag van Verder in Techniek.

Resultaten en oplossingen
Na het plenaire deel is het tijd om in groepen verder te brainstormen aan de hand van stellingen over de vraag: ‘Hoe lossen we het tekort aan arbeidskrachten in onze sector op?’

Er komen allerlei oplossingen op tafel. Klik hier voor het resultaat van de brainstorm.

•    Er wordt geconstateerd dat de maakindustrie een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het imago is echter nog niet meegegroeid. Dit zou een boost moeten krijgen.
•    Een oplossing zou kunnen liggen in het enthousiasmeren van verschillende doelgroepen voor de sector. Bijvoorbeeld scholen bezoeken om jongeren te interesseren voor de maakindustrie. De industrie is veel uitdagender dan scholieren vaak denken.
•    Toeleveranciers uit de maakindustrie geven aan dat hun branche over het geheel genomen weinig bekendheid geniet; onbekend maakt onbemind. Dus de wens is om als branche de maakindustrie en haar toeleveranciers “sexy-er” te maken en aantrekkelijker mbt onderwijs en vacatures.  Ook mag er meer aandacht zijn voor HR en slagkracht op kort en goed opleiden!
•    Er worden veel voltijd banen aangeboden terwijl steeds meer mensen parttime willen werken. Meer vrouwen raken geïnteresseerd in techniek en hebben veel potentieel, maar werken vaak in deeltijd. Dit geldt ook steeds vaker voor mannen. De vraag moet dus aangepast worden aan het aanbod.
•    Ook bijzondere doelgroepen zoals statushouders en 50+ zijn van toegevoegde waarde voor de arbeidsmarkt.  Over het algemeen gaat het vaak om kundige en betrouwbare werknemers. Ondernemers zijn echter onvoldoende geïnformeerd over deze doelgroepen en de mogelijkheden. Werk.Kom en WSP kunnen hierin verandering brengen.
•    Bovendien kunnen ook mensen met een WW- of bijstandsuitkering met de juiste scholing prima werken in de maakindustrie.
•    De huidige technologische revolutie en robotisering wordt als een kans gezien. Productiviteit neemt toe en medewerkers worden meer uitgedaagd.
•    Er wordt geconstateerd dat het gemiddelde opleidingsniveau omhoog moet, en er liever HBO-geschoolden worden aangetrokken dan MBO’ers. Dit is één van de reden waarom er een tekort is aan praktisch geschoolde mensen. Dus het opleidingsniveau zal omhoog gaan maar er blijft ook werk liggen voor MBO niveau 3 of lager.
•    Ook wordt aangegeven dat mensen specialistischer opgeleid moeten worden, de industrie vraagt steeds meer om specialismen.
•    De kleinere MKB bedrijven hebben vaak wel de technische kennis in huis om zelf mensen op te leiden, maar missen de didactische vaardigheden om daadwerkelijk kennis over te dragen en te borgen. Samenwerken is gewenst op het gebied van didactische overdraagbaarheid van kennis en de professionaliteit van de opleider is gewenst. (WBM zoekt andere maakbedrijven of toeleveranciers om hierin krachten te bundelen).
•    Kleine MKB-bedrijven kunnen sowieso hun krachten bundelen.
•    Ook zij-instromers zijn een potentiële groep die met hun talenten en vaardigheden op een praktische wijze omgeschoold kunnen worden vanuit mobiliteitscentra.
•    Geconstateerd wordt dat zelfs mensen uit Madrid worden “ingevlogen”. Maar wie neemt een spanjaard in huis, want huisvesting in wooncontainers is geen optie.
•    Er is behoefte aan ‘ouderwetse’ bedrijfsscholen (en het meester-gezel principe).
•    Collegiale in- en uitleen in een gezamenlijke aanpak van opleiden en baangarantie kan ook een uitkomst zijn.    
•    Door schaalvergroting kan meer massa gecreëerd kan worden, bijvoorbeeld in de vorm van samenwerking tussen meerdere bedrijven en een ROC of onderwijsinstelling.
•    Het CIV en de ROC’s hebben niet de faciliteiten. Dus de vraag is om ruimte en productiecapaciteit ter beschikking te stellen om mensen op te leiden.

Bekijk hier een impressie van dit evenement

Tijdens de terugkoppeling gaf een aantal ondernemers aan samen verder te willen nadenken over oplossingen en de vraag: Hoe nu verder?

Wilt u meedenken of heeft u vragen over de Meet-up laat het ons weten via
tel.: 0642314096, info@konnektos.nl of maketechplatform@maketechplatform.nl

Wordt vervolgd!

Zonnig Konnekt’os-zomerevent boorde...

Het was een zonnige dinsdagavond. Tijden...

“Er is geen enkel argument om er ni...

  Wist u dat er in Midden-Limburg circa...

Marja Blankman treedt toe als bestu...

“Een steentje bijdragen aan maatschappel...
Bron: communicatie Konnekt'os
Bron: communicatie Konnekt'os
Bron: TBK media
Bron: TBK media
Bron: TBK media
Bron: TBK media
webdesign: Artis.