Iedereen verdient werk!
Workshops & Events
MVO-platform Midden-Limburg
Houvast voor talent

“Er is geen enkel argument om er niet mee aan de slag te gaan”

28 mei

 

Wist u dat er in Midden-Limburg circa 10.000 werknemers zijn die moeite hebben met lezen, schrijven en communiceren met collega’s? Tijdens deze workshop kregen onze partners handvatten aangereikt om laaggeletterden op de werkvloer te helpen. En wat levert die investering uw bedrijf op? Dat werd duidelijk tijdens de Konnnekt’os workshop over laaggeletterdheid op 23 mei bij Gilde Opleidingen.

Om te beginnen krijgen de ruim 40 aanwezigen verhalen te horen van ervaringsdeskundigen die moeite hebben met taal. Wat heeft taalles hen opgeleverd? Taalambassadeur Jeroen Rosbender (42) vertelt zijn persoonlijke verhaal. Jeroen is via Westrom gedetacheerd bij Businesspost. Als kind ging hij naar de LOM-school, want hij had moeite met begrijpend lezen. Twee jaar geleden ging hij Nederlandse les volgen. Een belangrijke drijfveer voor Jeroen was zijn kinderen te kunnen helpen met hun huiswerk. Zijn taalvaardigheid is goed vooruitgegaan. In de kleine klas komt hij tot rust en hij zit nu lekker in z’n vel. Het gaat zelfs zo goed dat Jeroen toe is aan een nieuwe uitdaging en een andere baan wel ziet zitten. “Ga ook naar school”, zegt Jeroen. “Ga ervoor. Je bent nooit te oud of te dom om te leren. Je wordt er altijd beter van.”

Er is vandaag ook een informatiemarkt. Bij een stand staan Anita en Hilde. Zij werken bij Risse Groep en volgen daar wekelijks Nederlandse les. Trots laten ze hun werkboek zien en gaan ze in gesprek over de vorderingen die ze hebben gemaakt. Net als taalambassadeur Jeroen stralen ook Anita en Hilde uit dat een geletterde medewerker een tevreden medewerker is.

Deze mensen zijn het levende bewijs van wat investeren in taal uw medewerkers kan opleveren. En wat kunt u doen om laaggeletterden op de werkvloer te helpen?

Wat doet het Leerwerkloket?
Astrid Julicher, projectleider Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Midden-Limburg, vertelt over het Leerwerkloket. Het Leerwerkloket wil werkgevers ontzorgen als zij vragen hebben over scholing van hun werknemers. Een heel belangrijke taak binnen het samenwerkingsverband is het ontwikkelen van leer-werk-arrangementen in samenwerking met het WSP en Werk.Kom. Het Leerwerkloket heeft nóg een belangrijke rol, namelijk werkgevers stimuleren om aandacht te hebben voor laaggeletterde werknemers en deel te nemen aan het Taalakkoord.

Digitaalhuis
Cindy Tholen, Bibliorura, neemt het stokje over. De rol van de bibliotheek is de laatste jaren veranderd; op maatschappelijk gebied is de bibliotheek nu een belangrijke speler in de aanpak van laaggeletterdheid. In de bibliotheken zijn Digitaalhuizen te vinden. Een Digitaalhuis is een plek waar mensen terecht kunnen met al hun vragen over taal en digitale vaardigheden. Werkgevers kunnen hun medewerkers doorverwijzen om met die ontwikkelpunten aan de slag te gaan.

Praktijkverhalen
Frank Smeets gaat met de aanwezigen in gesprek over taalvaardigheid in relatie tot kwaliteit van werk. Frank was 34 jaar HR-directeur bij DB Schenker Logistics. Nu is hij gepensioneerd en draagt zijn steentje bij om laaggeletterdheid aan te pakken. En dan is er nog het Taalakkoord. Al meer dan 180 bedrijven en 70 taalpartners hebben zich bij het Taalakkoord aangesloten. Samen willen zij dat begrijpelijke taal de norm wordt. “Er is geen enkel argument om er niet mee aan de slag te gaan”, zegt Gera de Vries, coördinator van het Landelijk Taalakkoord Werkgevers. De subsidieregeling kan voor werkgevers wellicht een extra stimulans zijn. Drie werkgevers die zich aansloten bij het Taalakkoord ontvangen ter plekke het certificaat: AB Werkt, Citaverde en Gilde Educatie. Gaat u ook aan de slag?

Er is immers geen enkel argument om er niet mee aan de slag te gaan.

Klik hier voor een sfeerimpressie van de workshop

"Een loopbaangesprek digitaal...

Susanne Lommerse  Loopbaancoach  De Zo...

“Wees creatief in deze tijd”

“Het is ongekend”, vertelt projectleider...
Bron: Men of Media
Bron: Men of Media
Bron: communicatie Konnekt'os
Bron: communicatie Konnekt'os
Bron: TBK media
Bron: TBK media
webdesign: Artis.