Iedereen verdient werk!
Workshops & Events
MVO-platform Midden-Limburg
Houvast voor talent

UWV Midden-Limburg is onlangs founder geworden van Konnekt’os

28 november

“Kwestie van anders tegen je eigen bedrijf aankijken”

Founder worden van Konnekt’os doe je niet zomaar. Het betekent dat inclusief ondernemerschap je aan het hart gaat, je het zoveel mogelijk toepast, maar je er ook verantwoordelijk voor voelt. UWV kennen we allemaal van het bedrijf waar we op terug kunnen vallen als het ons op werkgebied even niet meezit. Wat we misschien minder zien is dat zij zich dagelijks bezighouden met arbeidsmarktvraagstukken in de breedste zin van het woord. UWV wordt gezien als de expert om mensen naar werk te begeleiden. Reden te meer om de handen ineen te slaan met een gezamenlijk evenement en een langdurige samenwerking in de vorm van dit founderschap. Het is regiomanager Don Thijssen die deze stap heeft gezet. We gaan met hem in gesprek over de reden waarom ze founder zijn geworden – “we kunnen de arbeidsmarkt niet alleen veranderen” – en zijn visie op inclusiviteit.

 

UWV WERKbedrijf is al langer partner van Konnekt’os, maar nu dus ook founder. “De arbeidsmarkt kan alleen veranderen als we blijven luisteren naar de behoeften van de werkgevers. Bij Konnekt’os treffen we werkgevers die openstaan voor veranderingen en daar ook een voortrekkersrol in nemen. Bovendien is het een ideaal platform om met werkgevers in gesprek te zijn, te blijven en geïnspireerd te raken.” In die gesprekken gaat het vaak over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gaat. “Ik draai het liever om”, stelt de regiomanager. “De arbeidsmarkt heeft wat mij betreft een afstand tot mensen. Werkgevers zouden moeten leren om anders te gaan denken. Kijken naar competenties van mensen en niet alleen naar het cv. Wat kunnen mensen wél in plaats van niet? Precies dát is essentieel bij inclusief ondernemerschap. Net zoals dat werkgevers echt moeten leren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven in hun organisatie. Een personeelsbestand zou toch net zo ingericht moeten zijn als de samenleving? Dat vraagt om een andere denkwijze.” Op de vraag hoe het staat met inclusief ondernemerschap in deze regio, antwoordt Thijssen: “Hier gebeurt het al volop, gelukkig. Onze regio loopt qua resultaten landelijk zelfs voorop. Het aantal werkzoekenden met een afstand neemt af. Dat heeft aan de ene kant te maken met de economische groei: er zijn meer banen beschikbaar en minder kandidaten. Maar gelukkig heeft het ook te maken met het anders denken van werkgevers.”

 

Inspirerende voorbeelden

“Door naar elkaar te luisteren zie je ook zaken veranderen in het bedrijfsleven en in processen”, merkt de regiomanager op. “Zo was er een bedrijf waar de situatie ontstond dat bepaalde medewerkers het tempo en het niveau van productieprocessen niet meer aankonden. Toen is kritisch naar die arbeidsprocessen gekeken. Is het aan te passen, te vereenvoudigen zodat we deze mensen kunnen behouden en zelfs andere medewerkers kunnen toevoegen? Of het voorbeeld van een productiechef die het tempo niet meer aankon. Deze man heeft nu een andere rol gekregen. Hij leidt nu nieuwe medewerkers op. Hierbij zet hij zijn betrokkenheid, zijn trots en zijn kennis in. Kwestie van anders tegen je eigen bedrijf aankijken. Een ander voorbeeld is een callcenter dat moeite had om voldoende mensen te krijgen. Door ‘out of the box’ te denken is het systeem aangepast en werken er nu tientallen mensen met een visuele beperking die perfect functioneren in de job en waarvoor alleen het arbeidssysteem aangepast moest worden. Dat is wat ondernemers van elkaar (kunnen) leren. Meer denken vanuit competenties van de beschikbare mensen en minder denken vanuit het profiel van de vacature. Onze economie staat onder druk door het tekort aan handjes, terwijl er nog heel veel mensen thuis zitten. Wanneer ondernemers anders kunnen en willen gaan denken, is er een betere aansluiting te maken.”

 

Missie

“Verder ben ik ervan overtuigd dat mensen op hun best zijn als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij”, wil Thijssen nog toevoegen aan zijn verhaal. “Die functioneert op haar best als zoveel mogelijk mensen er met werk aan deelnemen. Zorg dat mensen niet uitvallen omdat ze de aansluiting verliezen. Luister en kijk op de werkvloer wat er veranderd moet worden om mensen operationeel en gemotiveerd te houden. UWV WERKbedrijf heeft als missie om, samen met onze partners, waaronder Konnekt’os, verschil te maken door een brug te slaan tussen de vraag van bedrijven en het aanbod van alle werkzoekenden.”

 

Delen uit dit interview komen uit het artikel van Weert Media.

Webinar van kramp naar kracht - don...

Klik hier voor de webinar van 18 juni 20...

"Een loopbaangesprek digitaal...

Susanne Lommerse  Loopbaancoach  De Zo...
Webinar van kramp naar kracht
Webinar van kramp naar kracht
Bron: Men of Media
Bron: Men of Media
Bron: communicatie Konnekt'os
Bron: communicatie Konnekt'os
webdesign: Artis.